Rörtryckning

           Fakta

 

 

Jordraket 75 mm. Används vid trånga utrymmen.

·  Rördimension upp till 51 mm

·  Längder upp till c:a 15 meter

·  Ansättningsdjup min. 50 cm

Jordraket 130 mm

·  Rördimension 110 mm

·  Längder upp till c:a 20 meter

·  Ansättningsdjup min. 100 cm

·  Klarar svårare markförhållanden