Mark & Anläggning

Polar Mark AB utför de flesta på

marknaden förekommande markarbeten.

Exempel på jobb vi utför:
• Enskilda avlopp (3-kammarbrunn,

infiltrationsanläggningar).
• Schaktning för Dagvatten, VA-rör & kabel.

 

Företaget innehar F-skatt & Entreprenadförsäkring.

 

• Dikning.
• Planering av tomter.
• Marksten & stödmurar.
• Grävning för jordvärme.